Wat willen wij?

De vzw Casinovatief wil:

  • mensen samenbrengen (sociaal-culturele integratie stimuleren)
  • het Casino van Mol-Gompel ondersteunen (bij de restauratie, exploitatie en promotie)
  • groeikansen en harmonie bevorderen (voor een betere, gezonde en creatieve samenleving)
  • kunst, sociaal-cultureel werk en natuurbeleving aanreiken en promoten