Wie zijn wij?

Een belangrijke doelstelling van het Casino van Gompel is een platform te bieden waar mensen samen natuur, kunst en cultuur kunnen beleven.

Om deze community (of gemeenschap?) vorm te geven, hebben we een vzw opgestart, die activiteiten en gezellige bijeenkomsten organiseert, vrijwilligerswerk in en om het casino stimuleert en hulp biedt aan mensen in nood.