Wiezijn wij?

De VZW Casinovatief

Een belangrijke doelstelling van het Casino van Gompel is een platform te bieden waar mensen samen natuur, kunst en cultuur kunnen beleven.

Om deze community vorm te geven, hebben we een vzw opgestart, die activiteiten en gezellige bijeenkomsten organiseert, vrijwilligerswerk in en om het casino stimuleert en hulp biedt aan mensen in nood.

Casino Van Gompel
Casino Van Gompel

Mensen samenbrengen

We streven ernaar om diverse gemeenschappen samen te brengen door culturele activiteiten en evenementen te organiseren die bijdragen aan een inclusieve en verbonden samenleving.

Het Casino van Mol-Gompel ondersteunen

Ons team is vastbesloten om het Casino te restaureren, te exploiteren en te promoten als een levendig cultureel erfgoed, waar geschiedenis en hedendaagse kunst elkaar ontmoeten.

Groeikansen en harmonie bevorderen

We geloven in de kracht van creativiteit en sociale betrokkenheid om een harmonieuze gemeenschap te bevorderen en groeikansen te bieden aan iedereen die zich bij ons aansluit.

Kunst, sociaal-cultureel werk en natuurbeleving aanreiken en promoten

We moedigen kunstenaars, cultuurbeoefenaars en natuurliefhebbers aan om hun passies te delen en te laten groeien binnen onze inspirerende omgeving.

Casino Van Gompel
Casino Van Gompel

Drijfveren die ons motiveren

We willen het Casino van Gompel transformeren tot een levendig cultureel centrum waar mensen samenkomen, zich verbonden voelen en zich kunnen engageren in diverse activiteiten.

  • Meer inclusiviteit: Iedereen is welkom, voor ieder budget is er iets te doen.
  • Minder eenzaamheid: Het Casino van Gompel is een plek voor verbinding en gezelligheid.

Meer lezen over onze bruisende vrijwilligerscultuur?

Wil je meer lezen over onze vrijwilligers en hun ervaringen? We hebben hiervoor een aparte pagina gemaakt om de verhalen en ervaringen te bundelen. Deze is in het Engels zodat het toegankelijk is voor alle vrijwilligers.

Read more
Lawrence de Belder

Lawrence de Belder

OPRICHTER EN EIGENAAR
De huidige eigenaar, Lawrence De Belder, zag het Casino te koop staan en was op slag verliefd op het pand. Na een degelijk leefbaarheidsonderzoek van het renovatieproject richtte hij het bedrijf Topera op dat het gebouw kocht met als doel het volledig te restaureren naar origineel model.

Zonder jou komen we er niet!

Om onze doelen te bereikenhebben we jou nodig!